#dicip – Día Internacional da Creatividade e a Innovación no Campus CREA de Pontevedra

O Campus CREA de Pontevedra ten na creatividade e na innovación o seu eixo central e a súa razón de ser. Desde a Universidade de Vigo -e desde o Campus CREA en particular- apostamos pola creatividade en calquera eido como motor de cambio e mellora social e polas formas innovadoras de enfrontarse aos problemas e aportar solucións creativas dende as áreas de especilización que nos son propias: arte, comunicación e creatividade; medio ambiente e natureza; educación, innovación social e xestión pública; deporte, saúde e benestar. Un conxunto de disciplinas que teñen moito que aportar á sociedade e que atopan o seu nexo na creatividade e a innovación.

Por iso é lóxico sumarnos por primeira vez á celebración mundial da creatividade e a innovación o vindeiro 21 de abril coas seguintes actividades na Casa das Campás:

Programa do Día Internacional da Creatividade e a Innovación no Campus CREA de Pontevedra

16:30 – Presentación institucional da xornada

Intervención do Sr. Reitor Magnífico da Universidade de Vigo, D. Salustiano Mato de la Iglesia

16:45 – Os camiños da creatividade

Mesa redonda con profesionais destacados de ámbitos diversos reflexionando sobre o que os une: o uso da creatividade para resolver os problemas e retos propios da súa actividade. Interveñen:

Modera: Alberto Dafonte Gómez, delegado do Reitor para a xestión das actividades de comunicación e internacionalización do Campus CREA.

18:30 – Somos CREA

Presentación de proxectos de investigación do Campus de Pontevedra con formato divulgativo a cargo de investigadores e presentación dos proxectos do alumnado premiado nas últimas convocatorias dos INCUVI-EMPRENDE no Campus de Pontevedra

O acto remata cunha degustación de produtos ecolóxicos e unha actuación musical a cargo de estudantes do Campus de Pontevedra.

20:00 – Fin do evento

 

Que é o Día Internacional da Creatividade e a Innovación?

O Día Internacional da Creatividade e a Innovación é un evento que nace en Canadá no ano 2001 para reivindicar o valor da creatividade como elemento central na resolución de problemas, na xeración de novas ideas e na mellora do mundo no que vivimos a través da innovación. Celébrase o 21 de abril como unha data na que “animar á xente a usar a súa creatividade para facer do mundo un lugar mellor e facer mellor tamén o seu lugar no mundo”.

No ano 2005 o Día Internacional da Creatividade pasa a enmarcarse na Semana Mundial da Creatividade e a Innovación, que se celebra dende entón entre o 15 de abril (data de nacemento de Leonardo Da Vinci) e remata o día 21.

Na actualidade o evento celébrase en centros educativos, comunidades e empresas de máis de 50 países.

As ideas centrais en torno ás cales xira o evento son as seguintes:

  • afirmar a habilidade de cada individuo para xerar novas ideas
  • difundir como se pode usar a creatividade – ideas novas, decisións novas, accións novas – para facer do mundo un lugar mellor para vivir
  • creación de algo novidoso e diferente e xuntar ideas e conceptos que non se uniran con anterioridade
  • afrontar distintas cuestión dun xeito diferente, formulando outras preguntas, buscando novos colaboradores e xuntar dúas ideas para chegar a unha terceira máis novidosa
  • en definitiva, desatar o potencial da imaxinación creativa.

A publicidade sexista

Hai un pouco que rematei unha entrevista na Radio Galega sobre publicidade sexista que se emitirá previsiblemente mañá ou pasado nos informativos de mediodía. O tono da entrevista lévame a pensar que é probable que aborden o tema como se fai habitualmente: tratando a publicidade coma un desprezable compartimento estanco dentro da sociedade. Por se acaso os cortes seleccionados non o deixasen claro, aquí quedan dous breves apuntes coa miña opinión.

Que a publicidade resulta en moitos (moitos) casos escandalosamente sexista é un feito que non admite discusión, pero a teima habitual de mirala por enriba do ombreiro coma se nós, como sociedade, estivesemos moi lonxe do que a publicidade nos amosa é un erro grave.

O 23 de outubro de 2014 participei nunha xornada do Consello da Cultura Galega sobre a publicidade en Galicia. Na miña intervención argumentaba, por unha banda, que a comunicación publicitaria dunha marca responde tanto á identidade e filosofía dunha empresa como aos valores sociais do público obxectivo (lóxica comercial) e, por outra, que forma parte dun ecosistema mediático e social no que os valores de referencia predominantes son similares aos que explota a publicidade (acaso é menos sexista o cine, a prensa, o deporte ou a moda?).

Con isto quero dicir que rara vez a publicidade será punta de lanza de novos valores sociais sen o empuxe de institucións ou empresas que queiran promovelos (ben con finalidade comercial ou por seren obxectivamente positivos) ou o apoio dun público receptivo a eses novos valores. Os valores culturais socialmente aceptados, o políticamente correcto, son elementos cambiantes ao longo do tempo e, normalmente, una marca adaptará a súa comunicación ao que a sociedade pode aceptar (a pesar de que transgredilos tamén pode ser una estratexia, é máis habitual o primeiro que o segundo).

Dende unha perspectiva histórica é preciso clarificar que a publicidade non fai máis que reflectir os valores da sociedade á que se dirixen as súas mensaxes; nese sentido será tan vangardista culturalmente como sexan a marca sobre a que fala e a audiencia que escoita

Que a publicidade é sexista? Pois claro! Pero acaso non o é a nosa sociedade? Acaso non o somos nós?

YouTube Preview Image

Flipped classroom (breve relato de un profesor flipado)

Al acabar el curso pasado y poner las notas provisionales de mi materia en el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Vigo, volví a tener la molesta impresión de que los resultados de mis alumnos eran peores que los del último año. La sensación no era nueva, el curso anterior me había pasado algo parecido y la verdad es que no había reflexionado mucho sobre el tema. Es difícil fijarse en ciertas cosas cuando se está pasando por uno de los golpes más duros que te puede dar la vida, cuando a lo largo de un año y medio todas tus energías se concentran en sobrellevar con los tuyos una situación límite. Pero escribo esto para hablar de otra cosa.

El caso es que era el segundo año en que tenía la sensación de que los resultados empeoraban y necesitaba reflexionar sobre mis clases, mi alumnado y, en definitiva, sobre mi profesión.

Lo primero era constatar que mi impresión se correspondía con la realidad, así que busqué las notas de Teoría y práctica de la comunicación televisiva desde que comencé a impartirla y elaboré una gráfica con el número de alumnos que había logrado cada nivel de calificación (hubiese sido mejor un porcentaje, sí, pero el número de alumnos oscila muy poco de un año para otro). Las barras en negro son las del último curso y están en negro por algo:

Evolución de notas en Comunicación Televisiva

Bien. Estaba claro que había un problema y que no era una cuestión puntual.

La siguiente fase fue identificar el problema, porque las notas bajas eran el resultado de un proceso en el que tenía, necesariamente, que haber un problema, no el problema en sí mismo. Así que las cuestiones eran ¿por qué habían bajado las notas en los últimos años? y ¿qué había cambiado para que eso ocurriese?

La respuesta evidente era que habían cambiado mis alumnos, que ya no eran como antes, que ya no trabajaban tanto, que ya no preparaban la materia del mismo modo… porque, si yo la estaba impartiendo más o menos de la misma forma, actualizando contenidos de año en año, pero con una estructura y una metodología similar y mis notas en las encuestas de evaluación docente seguían siendo buenas, el problema debía estar en ellos ¿no?

¿Qué les estaba pasando a ellos? ¿qué novedades había? La principal, seguramente, una plataforma para subir apuntes y exámenes de cursos pasados que se había vuelto muy popular en la Facultad. En el caso de mi asignatura no había más o mejor material que el que yo mismo facilitaba a través de la plataforma de teledocencia de mi universidad, pero había un examen, respuestas a algunos ejercicios y pequeños atajos para superar la materia (sí, por supuesto que entré a ver lo que había colgado).

La forma de saber hasta qué punto el material de Apuntomatic condicionaba la manera de afrontar la asignatura fue preguntar a los que asistieron a la revisión de notas provisionales del curso pasado. Me tomé la molestia de compartir con el alumnado mis impresiones y preguntar por el uso de la plataforma a gente de distintos perfiles (suspensos, aprobados y notables) y sobre mi idea de que quizás el hecho de contar con un modelo de examen previo les hizo prepararlo de una forma menos exhaustiva. Lo que me vinieron a confirmar era que sí, sobre todo en el caso de aquellos que pisaban poco el aula y venían a probar suerte. Un problema constatado: el hecho de contar con un as en la manga había hecho que un elevado porcentaje de mi alumnado se hiciese más perezoso y que sus notas bajasen estrepitosamente. Había que pensar soluciones y las soluciones tenían que pasar por mejorar mis clases de modo que la existencia de esa plataforma no condicionase (¡para mal!) los resultados de mi alumnado.

Pero en el camino de la búsqueda de soluciones me encontré con que había otro problema que me había pasado desapercibido y que ya he escrito hace un par de párrafos: yo estaba impartiendo mi materia más o menos igual desde el 2009. ¿En qué consistía ese “más o menos igual”? Las sesiones de prácticas se basaban en el uso directo de material de iluminación, captación de vídeo y audio y edición muy básica. En los seminarios se trabajaba en la concepción de un proyecto (que fue cambiando con los años) y en la organización de su producción. Las sesiones de teoría se basaban en la clase magistral abierta a la intervención del alumnado y un par de actividades aisladas de trabajo en el aula por grupos. Durante los dos últimos cursos intenté que uno de los temas, el de la televisión social, fuese objeto de investigación individual y puesta en común en el aula. El elevado nivel de plagio detectado, sobre todo en el primer año, me hizo tirar la toalla y desistir: era muy frustrante invertir tiempo en leer 100 trabajos presentados en esas condiciones y no sabía como reconducir la actividad. Así que, si bien todos los años había pequeñas variaciones y actualizaciones en la materia, la cuestión de fondo es que llevaba mucho tiempo haciendo lo mismo y los resultados estaban empeorando: estaba claro que yo debía cambiar algo.

No fue necesario realizar una reflexión muy profunda para constatar que, en realidad, mis clases no aportaban un gran valor añadido a los apuntes que yo mismo dejaba o a los que el alumnado podía encontrarse en Apuntomatic. Si leen esto último de nuevo, rumiando cada palabra, se darán cuenta de que, a poco que uno se tome su trabajo en serio, es profundamente triste.

Y en esas estaba cuando Alberto Lugrís, un compañero al que sigo en Twitter y al que respeto por su criterio, tuiteó lo siguiente:

Nunca había dictado apuntes en clase, pero la idea de que la lección magistral era un despilfarro de tiempo, siendo nueva para mí, encajaba tanto en lo que venía pensando sobre mi materia en las últimas semanas que, naturalmente, seguí el enlace y me encontré con un artículo de Alfredo Prieto que hizo lo que el título prometía “agitar conciencias”. Me encontré con una metodología docente que parecía encajar a la perfección con mis reflexiones y con una defensa ferviente de los beneficios para el alumnado de su aplicación:

Lo que plantea la metodología flipped o inversa es que el alumno se responsabilice del inicio de su propio aprendizaje e intente la asimilación de la información transmitida por el profesor. Se trata de que el alumno se esfuerce e intente comprender la información por su cuenta a partir de los materiales y vídeos enviados por su profesor. Si además los alumnos dan feedback al profesor y le cuentan que es lo que no comprenden por medio de sus respuestas a los cuestionarios de comprobación del estudio previo, entonces el profesor puede centrarse en aquellas cosas que sus alumnos necesitan que les expliquen. Aprovechando el estudio previo podemos plantear unas clases mucho más activas y poner a nuestros alumnos a trabajar en equipos para realizar tareas colaborativas y realizar proyectos.

Así que me leí más artículos del blog de Alfredo Prieto, busqué otras fuentes y comencé a pensar en el modo de aplicar lo que pudiese de la metodología flipped a mi asignatura.

Mi diagnóstico definitivo de la situación se basaba en la identificación de un problema: mis clases no aportaban un gran valor añadido a los apuntes que yo mismo facilitaba y la preparación de la materia por parte del alumnado se basaba en ejercicios resueltos y en exámenes previos. Así que lo primero que debía intentar era revolucionar mis clases, hacerlas más interesantes y valiosas en el proceso de aprendizaje e intentar orientar el trabajo del alumnado de manera que su estrategia de estudio no fuese tan “examen-céntrica” (y todo esto dentro de los márgenes de una guía docente aprobada y publicada desde julio del curso anterior).

Con esas premisas planifiqué una dinámica de clase totalmente diferente para la asignatura:

  • Lo primero sería facilitar al alumnado un material de estudio más atractivo de forma previa a la clase, de modo que la sesión presencial pudiese desarrollarse bajo el supuesto de que mi alumnado tiene cierto nivel de conocimiento de los contenidos sobre los que vamos a trabajar.
  • Para intentar garantizar que el alumnado consultase el material cada semana se diseñaron distintas actividades individuales o en grupo para realizar y entregar antes de la clase (cuestionarios, elaboración de mapas conceptuales para exponer, etc.). La revisión y evaluación de este tipo de pruebas de semana en semana con más de 100 alumnos debía ser necesariamente automatizada en su mayoría. Por eso el tercer paso fue:
  • Seleccionar un entorno virtual de aprendizaje que me permitiese organizar bien los contenidos, publicarlos en distintos formatos, plantear y evaluar los ejercicios de forma automatizada y hacer un seguimiento de la participación de mi alumnado. La mayor parte del profesorado de la Universidad de Vigo usa Claroline, que era lo que yo mismo venía usando, y tenía claro que ese entorno no era el adecuado. Investigué sobre las comunidades de Google+ y las posibilidades de automatizar correcciones de formularios (aprendí mucho: os recomiendo Flubaroo), pero, a pesar de su atractivo visual y de la comodidad de integración de todas la herramientas de Google para la docencia, que no son pocas, me pareció que el control de la participación del alumnado (recuerden que son 100) podía ser complicado. Experimenté creando comunidades pequeñas para proyectos concretos y, en esas condiciones, me gusta mucho Google+, pero necesitaba otra cosa y me encontré con Moodle, otra de las alternativas que ofrece mi universidad y con la inestimable ayuda de Sonia Álvarez. Después de experimentar con la plataforma, Moodle me pareció perfecto para mis necesidades.
  • Y, finalmente, intentar usar las clases para resolver dudas, exponer resultados, profundizar en los contenidos, comentar ejemplos, realizar actividades basadas en los contenidos, etc. No es sencillo, y menos el primer año de aplicación.

Así que aquí estoy, flipado con el flipped, aprendiendo sobre la marcha, reelaborando mi material para tratar de aprovechar al máximo lo que Moodle puede ofrecernos a mi alumnado y a mí (esto es tema para otro post, pero no sé si lo escribiré yo), repensando las clases y aprendiendo más sobre esta metodología poco a poco.

Algunos pueden pensar que hago esto porque tengo mucho tiempo libre, aunque yo diría que no: soy vicedecano de Calidad y Docencia en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, coordinador de un módulo y tutor de 3º en el Grado de Comunicación Audiovisual, tutor de Trabajos de Fin de Grado, participo en algunos proyectos extraacadémicos con mi alumnado, soy responsable de comunicación del Campus Crea de la Universidad de Vigo (en ello estamos, no se impacienten), investigo lo justo y soy marido y padre novato (e hipermotivado). No saco tiempo ni para afeitarme y he tardado unas tres semanas en escribir este post en minutos “muertos” que he ido sacando. Creo que la vida es demasiado corta como para no darte el capricho de hacer lo que te apetece aunque no sea rentable.

Programa do XX aniversario da #FCSC (que veinte años no es nada…)

Na Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación estamos de aniversario: 20 aniños nin máis nin menos. Aquí vos deixo o programa completo de actividades para este xoves 27 de novembro e a invitación a asistir:

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Xoves, 27 de novembro de 2014
Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación


10.00 h. Sala de Xuntas.

Encontro de traballo: A situación da investigación en Ciencias Sociais (Actividade do Programa de Formación do Profesorado)

José Manuel de Pablos Coello. Director da Revista Latina de Comunicación Social. Universidad de La Laguna (Tenerife).

Carlos Barrera. Editor da revista Communication & Society. Universidad de Navarra.

Andrés de Blas Guerrero. Membro do Comité Asesor de Ciencias Sociais, Políticas, do Comportamento e da Educación da CNEAI. Universidad Nacional de Educación a distancia.

Modera: Alberto Dafonte Gómez, Vicedecano de Calidade da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación.


12.00 h. Salón de actos

Acto institucional do 20 aniversario

Coas intervencións de:

Alejandro Pizarroso Quintero. Catedrático da Universidad Complutense de Madrid. Decano Comisario  do título en Publicidade e Relacións Públicas (1993-­‐1994).

Manuel Fernández Areal. Catedrático Emérito da Universidade de Vigo. Primeiro Decano da Facultade  de Ciencias Sociais (1994-­‐2000).

Representante de persoal de administración e servizos.

Ana Isabel Vázquez. Vicepresidenta da Deputación de Pontevedra.

Alberto Dafonte Gómez. Vicedecano de Calidade da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación. Egresado de Comunicación Audiovisual (I Promoción)

Alberto Martínez. Presidente da Asociación de Alumnos e Alumnas do Grao en Dirección e Xestión Pública. Egresado de Dirección e Xestión Pública.

Juan Manuel Corbacho Valencia. Vicerreitor do Campus de Pontevedra. Egresado de Publicidade e Relacións Públicas (I Promoción)

Emma Torres Romay. Decana da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación. Egresada de Publicidade e Relacións Públicas (III Promoción).

E as actuacións musicais de:

Australia. Con estudantes da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación.

Ari Magritte. Egresada de Publicidade e Relacións Públicas.


16.00 h. Salón de actos

Experiencias exitosas made in CSC: Publicidade e Relacións Públicas

Vanessa López Chousa. Egresada. Socia fundadora de Trisquelia.

Jorge Rodríguez. Egresado. Socio fundador de Tic&Tic.

Allan Batievsky. Creativo e Redactor publicitario

Modera: Cristina Ferreiro. Membro da junior empresa Freshysweet


16.00 h. Salón de Graos

Experiencias exitosas made in CSC: Dirección e Xestión Pública

Salvador Avelaira. Egresado. Empregado público do SERGAS (Xunta de Galicia)

Pedro Henrique Martíns. Egresado Uvigo-­‐USP. Experto en Design Thinking & Problem Based Learning.

Adrián Paz Franco. Egresado. Preparador Físico Fútbol Sala (Galicia, Vietnam, Abu Dhabi).

Modera: Goyo Andión. Membro da Asociación de Alumnos e Alumnas de Dirección e Xestión Pública.


17.30 h. Salón de Actos

Experiencias exitosas made in CSC: Comunicación Audiovisual

Rafael Fidalgo. Egresado. Fundador de Fordward

Aítor Nova.Egresado. Socio Fundador de Nova Prods.

Jorge Tombo. Produtor. Verve Creative Group.

Modera: Jorge Medal. Membro da junior empresa Audiobeesual.


18.30 h. O turno da canteira: encontro con egresados*

Vestíbulo: Egresados de Publicidade e Relacións Públicas e de Comunicación Audiovisual.

Primeiro andar: Egresados de Dirección e Xestión Pública

*Actividade de orientación laboral. Os estudantes da Facultade poderán sentarse fronte a fronte con membros das distintas promocións que traballan en áreas moi diversas para poder plantexar dúbidas e inquedanzas respecto do mercado laboral.

Participantes “O turno da canteira”:

 

PUBLICIDADE E RELACIÓNS PÚBLICAS

Juli Molares Cardoso. (promoción 1998). Comunicadora, publicista e personal shopper. Profesora asociada do Grao en Publicidade e Relacións Públicas.

Tania Sueiro Graña (promoción 1999). Directora de arte de Hello Caramelo.

Rebeca Domínguez Pérez (promoción 2000). Técnico de Protocolo da Deputación de Pontevedra.

Susana Martínez Táboas (promoción 2001). Directora creativa en Publigal.

José Jato Darriba (promoción 2002). Técnico de Comunicación e divulgación do Campus do Mar.

Azur González (promoción 2004). Fundador de We Braw, estudo de deseño gráfico e web.

Noemí de Miguel (promoción 2007). Socia fundadora e Directora de Contas de Sra. Nona Brand.

María Juanatey (promoción 2008). Creativa en BAP Conde.

Iago Fernández González (promoción 2008). Digital Marketing Strategist de Elogia.

Iván González (promoción 2008). Digital Marketing Strategist de Elogia.

Sheila Álvarez Rojo (promoción 2008). Directora de contas de Elogia.

Alba Pato (promoción 2008). Creativa en BAP Conde.

Beatriz Feijoo (promoción 2009). Bolseira de investigación predoutoral Xunta de Galicia.

Adriana Villamisar (promoción 2010). Deseñadora gráfica e web en Nasas Social & Media.

Jessica Bardanca (promoción 2013).

Online Media Planner e Campaing Manager en Tic&Tic.

María Lago (promoción 2014). Emprendedora.

Cristina Gándara Suárez (promoción 2014). Emprendedora.

 

DIRECCIÓN E XESTIÓN PÚBLICA

José Luis Reboiro. (promoción 2002). Funcionario da Universidade de Vigo

Begoña Martínez (promoción 2004). Xestora Administrativa en Servicios Integrales para Gestores Administrativos (SIGA 98).

Pedro Puig (promoción 2009). Técnico de xestión na Fundación Biomédica Galicia Sur.

Viki Canoura (promoción 2010). Freelance en formación continua e ocupacional.

Belén Martínez Loira (promoción 2011). Funcionaria do Concello de Vigo.

Judith Casabella (promoción 2012). Técnico de xestión no sector marítimo.

Alberto Martínez (promoción 2012). Freelance en xestión pública.

 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Xabier Rolán. (promoción 2005). Freelance en xestión de comunicación online, social media management, formación TIC e blogging. Profesor asociado do Grado en Comunicación Audiovisual.

Luis Pena (promoción 2005). Técnico de produción audiovisual en Teltek Video Research.

Diana Ramahí García (promoción 2007). Profesora Axudante Doutora da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación. Antiga Bolseira FPU do Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía.

Alba Sotelo Leal (promoción 2010). Freelance Fotografía e Vídeo.

Pablo Lamosa Barros (promoción 2011). Posproductor en Ficción producciones.

Alba López Bolás (promoción 2011). Xornalista e Community Manager en Atlántica Comunicación.


ACTIVIDADES PARALELAS

15.30 h. Plató de cine. Maratón Audiovisual: Webseries

17.30 h. Salón de Graos. Obradoiro: Planificación estratéxica pública.

Isabel Bazaga. Experta en planificación estratéxica pública. Universidad Rey Juan Carlos.

17.30 h. Plató de cine. Maratón publicitario: Os premios de El Sol.


EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA DE TRABALLOS DE ESTUDANTES DAS TRES TITULACIÓNS

“20 ANOS NON SON NADA”

Por todos os corredores da Facultade